Dental Tribune China

E-papers - DT Supplements - Implant Tribune Poland

Implant Tribune Poland No. 2, 2014


In this issue: Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie – opis przypadku / News

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International